[vc_row][vc_column][vc_column_text]เงื่อนไขการรับประกัน

 1. สินค้าทุกชิ้นมีรับประกัน 12 เดือน หลังจากได้รับสินค้า หากพ้นจากวันที่กำหนด จะไม่สามารถส่งคืนสินค้าได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 2. ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์เสริมต่างๆของเราจะได้รับการรับประกันในกรณีที่ การชำรุดอันเกิดมาจากความผิดพลาดของตัวเครื่องอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจาก การผลิต เท่านั้น
 3. ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ ในกรณีที่สินค้าที่เราส่งไปถึงลูกค้า เป็นสินค้าที่ไม่ตรงกับรายละเอียดสินค้าที่ลูกค้าได้แจ้งกับเราไว้
 4. นับจากเราได้รับสินค้าแล้ว เราจะทำการตรวจสอบข้อบกพร่องตามที่ลูกค้าแจ้งมา หากเราพบข้อบกพร่องจากการผลิตจริง ทางเราจะส่งสินค้าตัวใหม่ไปให้ภายใน 30 วัน

เงื่อนไขและข้อยกเว้นที่จะไม่รับประกัน

 1. ความ เสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การใช้งานที่ผิดวิธี การทดลอง การสาธิต การซ่อมบำรุง การติดตั้ง การปรับหรือการดัดแปลงที่ไม่เหมาะสม และความผิดพลาด หรือความประมาทซึ่งเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจาก ขั้นตอนกระบวนการใช้ซึ่งระบุไว้ในคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์
 2. อาการเสียหรือความเสียหายหรือการทำงานที่ผิดปกติอันเนื่องมาจากการทำของเหลว หรืออาหารหกใส่ผลิตภัณฑ์ หรือภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรือเนื่องมาจากการใช้แรงดันไฟฟ้าผิดไปจากที่เรากำหนด
 3. การสึกหรอโดยทั่วไปตามอายุการใช้งานและการฉีกขาด การสึกกร่อน ขึ้นสนิม หรือรอยเปรอะเปื้อน และภัยจากสัตว์หรือแมลงกัดแทะ
 4. รอยขูดขีดและความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวและส่วนประกอบภายนอกที่เกิดจากการใช้งานของลูกค้า
 5. การเรียกร้องค่าเสียหายหรือชิ้นส่วนประกอบที่หายไปหลังจากเลยกำหนด 14 วันนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์
 6. ความผิดพลาดจากการขนส่งโดยไปรษณีย์
 7. หมายเลขเครื่องของผลิตภัณฑ์ถูกแก้ไข, ลบ, ขีดฆ่า, หรือทำลาย
 8. สินค้าสามารถใช้งานได้ตามปกติ แต่ลูกค้าใช้งานไม่ถูกวิธี
 9. ส่วนประกอบใดๆซึ่งถูกเปลี่ยนโดยชิ้นส่วนที่ไม่ได้จัดจำหน่าย หรือเห็นชอบจากทางเรา หรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งถูกถอดชิ้นส่วนหรือได้รับการซ่อมแซมจากที่ใดๆที่ไม่ใช่จากทางเรา

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]