นโยบายการรับประกันสินค้า

สินค้าที่ทางร้านจำหน่ายทุกชิ้น มีการรับประกันจากทางผู้ผลิต อะไหล่ทุกชิ้นที่ทางร้านเปลี่ยน จะเป็นอะไหล่แท้ ทุกชิ้น การรับประกันสินค้า จะแตกกต่างกันไปตามแต่ละแบรนด์ สามารถดูรายละเอียดได้ด้านล่าง

การรับประกันจะเริ่มนับ ตั้งแต่วันที่ระบุในใบส่งสินค้า หรือใบกำกับภาษี สำหรับการรับประกัน จะคลอบคลุม ในส่วนของค่าแรง และค่าอะไหล่ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ตลอดระยะเวลาประกัน ยกเว้นกรณี ที่ลูกค้า ต้องการให้ทางร้าน เข้าไปซ่อมที่หน้างาน หรือ Onsite Service อันนี้จะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งจะแตกต่างกันไป ตามสถานที่ ที่ลูกค้าอยู่ สามารถดูค่าใช้จ่ายการเดินทาง ได้ตามตารางด้านล่าง

จังหวัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
กรุงเทพxxxx บาท
ชลบุรีxxxx บาท
ระยองxxxx บาท
จังหวัดอื่นๆxxxx บาท

เงื่อนไขในการรับประกันสินค้า

บริษัทจะรับประกันสินค้าที่ชำรุดเสียหายที่เกิดจากความบกพร่อง ของการผลิตจากโรงงานหรือชิ้นส่วนที่ไม่ได้มาตฐาน สามารถอ้างอิงจาก Serial No หรือใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี จากทางบริษัท โดยไม่คิดมูลค่ารวมถึงค่าแรงภายในระยะเวลาประกัน กล่าวคือลักษณะผิดปกติที่เกิดจากอุปกรณ์เอง ซึ่งมิได้เกิดจากการหัก / คดหรืองอ เช่นลักษณะผิดปกติที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่ตรงตามคู่มือ ที่ส่งไปพร้อมกับสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันนี้ ไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้น จากการใช้งานที่ผิดปกติ , อุบัติเหตุ , ภัยธรรมชาติ , การตกหล่น  บุบ มีรอยงัดแงะ , การตกน้ำ, การซ่อมแซม, หรือการดัดแปลงจากช่างที่ไม่ใช่ตัวแทนของบริษัท ตัวอย่างที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขประกัน เช่น อุปกรณ์เสียหายจากการใช้งานของลูกค้า อุปกรณ์หัก ชำรุด ทำตกกระแทก ตกน้ำ เปียกน้ำและช็อตจนใช้งานไม่ได้ หรือนำไปดัดแปลง และใช้งานแบบผิดวิธี รวมถึงการกระทำที่ทำให้สายหัก คดงอ สายชำรุดจากการใช้งาน ปุ่ม Power ยุบจากการใช้งาน ช่อง USB เบี้ยวหรือหักจากการใช้งาน

ลูกค้าที่ต้องการซ่อมเครื่องเอง จำเป็นต้องติดต่อมาทางบริษัทก่อนทุกครั้ง เพื่อให้ช่างของทางบริษัท เป็นคนแนะนำแนวทางในการ ถอดและประกอบ ซึ่งถ้าลูกค้าถอดและประกอบ หลังจากได้รับการอนุญาติหรือคำแนะนำจากทางร้านแล้ว แต่ตัวเครื่องเกิดความเสียหาย การรับประกันจะไม่สิ้นสุด สามารถยกเครื่องมาให้ที่ร้านซ่อมได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ถ้าลูกค้าถอด แกะเอง โดยไม่ได้แจ้งกับทางร้าน การประกันจะสิ้นสุดทันที ลูกค้าที่ต้องการซ่อมจะต้องยกเครื่องมาที่ร้าน และต้องมีค่าใช้จ่ายในการให้บริการ 1000 บาท สำหรับค่าเปิดตรวจเช็คและซ่อมเครื่อง ส่วนค่าอะไหล่คิดตามจริง ลูกค้าสามารถที่จะแจ้งและขอคำแนะนำได้ผ่านช่องทางติดต่อ Line Offical Account ของทางร้าน หรือติดต่อได้ที่เบอร์ 081-9148727

การเคลม / คืน หรือเปลี่ยนสินค้า

ทางบริษัทรับประกันคุณภาพสินค้าและลูกค้าสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยสินค้าที่จะรับคืนหรือเปลี่ยนต้องเป็นไปตาม 2 กรณีต่อไปนี้เท่านั้น

  • สินค้าที่ได้รับมีการชำรุดเสียหาย เนื่องจากขนส่ง
  • ได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่ซื้อ

ในกรณีที่ลูกค้าต้องการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของค่าขนส่งในการคืนสินค้า และเปลี่ยนสินค้าเพื่อส่งกลับ

ขั้นตอนการขอคืนสินค้า

สำหรับการคืนสินค้า กรุณาส่งอีเมลมาที่ admin@siamreprap.com พร้อมรายละเอียดการสั่งซื้อและสินค้าที่ต้องการคืนพร้อมสาเหตุให้ครบถ้วนและแนบไฟล์ภาพสินค้า หรือวิดีโอของสินค้าที่ชำรุด การขอคืนสินค้าทุกครั้ง ทางร้านจะต้องได้รับสินค้าคืนก่อน และต้องมีการพิจารณาสาเหตุของการชำรุด เสียหาย ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการ หากได้รับการอนุมัติ ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะให้คืนเป็นเงิน หรือจะเปลี่ยนเป็นสินค้าทดแทนตัวเดียวกัน

ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนสินค้าเป็นรุ่นเดิม แต่สินค้าไม่มีใน Stock ณ เวลานั้น ลูกค้าสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นสินค้าที่แพงกว่า แล้วจ่ายส่วนต่างเพิ่มก็ได้ หรือถ้าต้องการสินค้าที่ราคาถูกกว่าเดิม ทางร้าน ก็จะคืนเงินส่วนต่างให้

สำหรับกรณีที่ลูกค้าต้องการคืนเงิน ทางร้านจะคืนเงินเฉพาะค่าสินค้าที่ลูกค้าจ่าย จะขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าขนส่ง สำหรับช่องทางในการคืนเงิน จะเป็นการโอนผ่านทางธนาคารเท่านั้น โดยทางร้านจะคืนเงินภายในระยะเวลา 1-3 วันทำการ หลังจากได้รับเองสารดังต่อไปนี้

  • หน้าสมุดบัญชีธนาคาร ที่ต้องการให้โอนเงินคืน
  • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงรายละเอียดว่า “สำหรับการโอนเงินคืนจากบริษัท สยาม เรแปรป จำกัด เท่านั้น”

Bambu Lab

สำหรับการรับประกันของเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ยี่ห้อ Bambu Lab ทุกรุ่น จะมีการแบ่งออกเป็นส่วนๆ ตามนโยบาย ที่ทาง Bambu Lab เป็นกำหนดมา โดยตัวเครื่อง จะรับประกันเป็นเวลา 12 เดือน หรือ 1 ปี สำหรับอุปกรณ์ตามตารางด้างล่าง จะรับประกัน 3 เดือน

ชื่อส่วนประกอบระยะเวลาประกัน
ชุดดันเส้นพลาสติก ไม่รวมชุดเฟืองเกียร์สีเหลีอง3 เดือน
ชุดป้อนเส้นพลาสติก AMS ของเครื่องรุ่น P1 และ X1 (AMS first stage feeder)3 เดือน
ชุดแขวนเส้นพลาสติก AMS lite ของเครื่องรุ่น A1 (AMS Rotary Spool Holder)3 เดือน
แผ่น SD Card3 เดือน

สำหรับอุปกรณ์ที่เป็น Comsumable Part หรือชิ้นส่วนที่ใช้แล้วสึกหรอไปตามอายุการใช้งาน จะไม่ได้รับการประกันใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่จะมีรายการตามตารางด้านล่าง

ชื่อส่วนประกอบระยะเวลาประกัน
หัวฉีดรวมถึงชุดพัดลมและเซนเซอร์วัดความร้อน กับฮีทเตอร์ไม่รับประกัน
ชุดเฟืองเกียร์สีเหลืองไม่รับประกัน
แผ่นฐานปริ้นทุกประเภทไม่รับประกัน
ท่อ Teflon สีขาวรวมถึงหัวต่อ Connectorไม่รับประกัน
ชุดอุปกรณ์ทั้งหมดในกล่อง AMS ที่เคลื่อนไหวได้ ยกเว้นบอร์ด Control และสายไฟไม่รับประกัน
ใบมีดตัด / ยางเช็ดหัวพิมพ์ / ฟิลเตอร์กรองกลิ่นและฝุ่นไม่รับประกัน

Prusa Research

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ Prusa ทุกรุ่น ที่ทางร้านจำหน่าย เป็นเครื่องแบบชุด Kit ที่ทางร้านนำมาประกอบ และตั้งเครื่องให้พร้อมใช้งาน การรับประกันของเครื่องยี่ห้อนี้ จะมีระยะเวลา 24 เดือนหรือ 2 ปี สำหรับชิ้นส่วนที่เป็น Consumable part หรือชิ้นส่วนที่ใช้แล้วสึกหรอไปตามอายุการใช้งาน จะไม่ได้รับการประกันใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งจะมีรายการตามตารางด้านล่าง

ชื่อส่วนประกอบระยะเวลาประกัน
หัวฉีดรวมถึงชุดพัดลมและเซนเซอร์วัดความร้อน กับฮีทเตอร์ไม่รับประกัน
ชุดเฟืองเกียร์ดันเส้นไม่รับประกัน
แผ่นฐานปริ้นทุกประเภทไม่รับประกัน
ชุดสายไฟจากฐานปริ้น รวมถึงเซนเซอร์วัดความร้อนที่ฐานไม่รับประกัน
แผ่น SD Cardไม่รับประกัน
ลูกปืนรางเลื่อนไม่รับประกัน

Creality

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ของ Creality ที่ทางร้านจำหน่าย จะนำเข้าโดย บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งการรับประกันทั้งหมดจะเป็นไปตามนโยบายของทางบริษัท SIS ทั้งหมด ซึ่งการประกันจะอยู่ที่ 12 เดือนหรือ 1 ปี โดยถ้าเครื่องที่ซื้่อไป เสียภายใน 7 วัน จะเปลี่ยนตัวใหม่ แต่ถ้าเกินกว่านั้น จะต้องส่งเครื่องกลับมา ลูกค้าสามารถที่จะส่งเครื่องกลับมาที่ทางสยาม เรปแรป หรือจะไปส่งเครื่องที่ ศูนย์ SIS ที่ตั้งอยู่ที่ Fortune Town โดยนำใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงิน ไปแจ้งที่ศูนย์ได้เลย

สำหรับชิ้นส่วนที่เป็น Consubable Part หรือชิ้นส่วนที่ใช้แล้วสึกหรอไปตามอายุการใช้งาน จะไม่ได้รับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งจะมีรายการตามตารางด้านล่าง

ชื่อส่วนประกอบระยะเวลาประกัน
หัวฉีดรวมถึงชุดพัดลมและเซนเซอร์วัดความร้อน กับฮีทเตอร์ไม่รับประกัน
ชุดเฟืองเกียร์ดันเส้นไม่รับประกัน
แผ่นฐานปริ้นทุกประเภทไม่รับประกัน
ชุดสายไฟจากฐานปริ้น รวมถึงเซนเซอร์วัดความร้อนที่ฐานไม่รับประกัน
แผ่น SD Card หรือ USB Driveไม่รับประกัน
ลูกปืนรางเลื่อนไม่รับประกัน

Raise3D

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ยี่ห้อ Raise3D มีการรับประกันตัวเครื่องเป็นเวลา 12 เดือนหรือ 1 ปี สำหรับชิ้นส่วนที่เป็น Consubable Part หรือชิ้นส่วนที่ใช้แล้วสึกหรอไปตามอายุการใช้งาน จะไม่ได้รับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งจะมีรายการตามตารางด้านล่าง

ชื่อส่วนประกอบระยะเวลาประกัน
หัวฉีดรวมถึงชุดพัดลมและเซนเซอร์วัดความร้อน กับฮีทเตอร์ไม่รับประกัน
ชุดเฟืองเกียร์ดันเส้นไม่รับประกัน
แผ่นฐานปริ้นทุกประเภทไม่รับประกัน
ลูกปืนรางเลื่อน รวมถึงตัว Coupling ที่ต่อจากแกนมอเตอร์ไม่รับประกัน

Phrozen

สำหรับเครื่องปริ้น SLA ยี่ห้อ Phrozen การรับประกันจะเป็นไปตามนโยบายของบริษัท ซิงค์ อินโนเวชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการ ตัวเครื่องจะมีการรับประกันอยู่ที่ 12 เดือน หรือ 1 ปี สำหรับชิ้นส่วนที่เป็น Consubable Part หรือชิ้นส่วนที่ใช้แล้วสึกหรอไปตามอายุการใช้งาน จะไม่ได้รับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งจะมีรายการตามตารางด้านล่าง

ชื่อส่วนประกอบระยะเวลาประกัน
หน้าจอ LCDไม่รับประกัน
ฐานพิมพ์ไม่รับประกัน
ถาดเรซิ่นรวมแผ่นฟิลม์ใสไม่รับประกัน

Xtool

เครื่องยิงเลเซอร์ยี่ห้อ xTool มีการแบ่งการรับประกันออกเป็นส่วนๆ ตั้งแต่ 3 เดือน / 6 เดือนและ 12 เดือน โดยขึ้นอยู่กับส่วนประกอบ สามารถดูได้ตามตารางด่านล่างตามนี้

ชื่อส่วนประกอบระยะเวลาประกัน
หัว Module ยิงเลเซอร์ รุ่น D1 / F1 / S1 / M112 เดือน
บอร์ดคอนโทรล / มอเตอร์12 เดือน
หลอดเลเซอร์ CO2 ของเครื่องรุ่น P26 เดือน
หม้อแปลงจ่ายไฟ / สายพาน / สายไฟเชื่อมต่อต่างๆ / พัดลม3 เดือน
กระจกสะท้อน และกระจกรวมแสง เครื่องรุ่น P2 / หัวใบมีดเครื่องรุ่น M13 เดือน

สำหรับชิ้นส่วนที่เป็น Consubable Part หรือชิ้นส่วนที่ใช้แล้วสึกหรอไปตามอายุการใช้งาน จะไม่ได้รับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งจะมีรายการตามตารางด้านล่าง

ชื่อส่วนประกอบระยะเวลาประกัน
ฝากระจกครอบเลนส์ไม่รับประกัน
ท่อต่อดูดควัน / ชุดครอบเครื่อง Enclousureไม่รับประกัน
ฟิวเตอร์เครื่องกรองไม่รับประกัน
ชุดหัวจับ Rotarty และแผ่น Honeycombไม่รับประกัน
กระจกสะท้อน และกระจกรวมแสง เครื่องรุ่น P2 / หัวใบมีดเครื่องรุ่น M1ไม่รับประกัน