5 เหตุผล ที่ทำให้ 3D Printer SLA Form 2 ได้รับความนิยมถล่มทลาย

5 เหตุผล ที่ทำให้ 3D Printer SLA Form 2 ได้รับความนิยมถล่มทลาย

หลายๆคนที่เคยใช้เครื่องปริ้น 3D Printer ที่เป็นระบบ FDM ที่ใช้หลักการฉีดพลาสติกในการสร้างโมเดล 3 มิติ อาจจะเริ่มที่อยากจะขยับหาเครื่องพิมพ์ที่มันสามารถพิมพ์งานได้ละเอียดขึ้น เพราะตัวเครื่องปริ้น 3 มิติระบบ FDM นั้นไม่สามารถที่จะพิมพ์งานละเอียดได้ เพราะข้อกัดในเรื่องของรูหัวฉีด เช่น ถ้ารูหัวฉีดมีขนาด 0.4 มิล แต่โมเดล 3 มิติมีรายละเอียดที่เล็กกว่า  0.4…