-26%

Sinterit PHS Powder Handling Station

289,000 ฿

มีวีโอสอนการใช้งาน Online
เครื่องประกอบเสร็จ พร้อมใช้งาน
รับประกันเครื่อง 1 ปีเต็ม
View cart