เครื่องสแกนเนอร์ 3 มิติ Archives - Siamreprap: 3D Printer

เครื่องสแกนเนอร์ 3 มิติ

อุปกรณ์สำหรับแปลงวัตถุให้กลายเป็นโมเดล 3 มิติ ที่เป็นในรูปแบบ ดิจิตอลไฟล์ เพื่อนำไปใช้พิมพ์กับเครื่องปริ้น 3 มิติ หรือจะเอาไปใช้ในกระบวนการย้อนรอยวิศวกรรมหรือ Reverse Engineering รวมไปถึงสแกนชิ้นงานที่ผลิต เพื่อเปรียบเทียบกับไฟล์ 3 มิติที่ออกแบบ ว่ามีขนาดตรงตามที่ออกแบบไว้หรือไม่