การใช้ 3D Printer ช่วยให้คุณ สร้างชิ้นงานต้นแบบหรือ Prototype ได้อย่างรวดเร็ว ลดเวลาจากเดือน เหลือไม่กี่สัปดาห์ หรือบางที อาจจะเหลือไม่ถึงวัน การใช้ 3D Printer นอกจากช่วยประหยัดทั้งเวลาแล้ว ยังช่วยลดค่าใช้จ่าย ช่วยให้งานของคุณ ออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น นอกจากนั้น ยังช่วยติดอาวุธให้กับทีมขาย สามารถนำชิ้นงานที่ปริ้น ไปนำเสนอให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้เห็น ได้สัมผัส และได้ทดลอง ทำให้พนักงาน สามารถปิดการขายได้ในระยะเวลาอันสั้น

  • โมเดลที่อยู่ในกระดาษหรือโปรแกรมออกแบบ สามารถเปลี่ยนเป็นโมเดลจริงๆ ที่จับต้องได้ภายในเวลาอันสั้น
  • ลดต้นทุน จากการที่ต้องใช้เครื่องหลากหลายแบบในการสร้างโมเดลต้นแบบ เหลือเพียงแค่เครื่องพิมพ์ 3 มิติ เครื่องเดียว
  • ปลดปล่อยไอเดียและจินตนาการของนักออกแบบ ให้ล้ำไปมากกว่าเดิม ด้วยเครื่องพิมพ์ 3D Printer ที่ปริ้นและสร้างงานซับซ้อนได้
  • ให้การทำงานแบบเป็นทีม ไหลลื่นมากขึ้น สื่อสารได้ตรงจุดมากกว่าเดิม ด้วยการเห็นชิ้นงานต้นแบบจาก 3D Printer
  • ลดข้อผิดพลาด ก่อนผลิตสินค้าจริงๆ ด้วยการเทสปริ้นจนกว่าจะได้ชิ้นงานที่ถูกใจ ก่อนที่จะเป็นทำแม่พิมพ์

เครื่องปริ้น 3D สำหรับปริ้นงานต้นแบบทั่วไป

เครื่องปริ้น 3D ปริ้นงานต้นแบบขนาดใหญ่

เส้นพลาสติกที่เหมาะกับปริ้นงานต้นแบบ ?

เครื่องปริ้น 3D ปริ้นงานต้นแบบความละเอียดสูง