เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ช่วยให้เด็กๆ ได้พัฒนาการเรียนรู้ และเปลี่ยนจินตนการให้เป็นจริง

3D Printer สำหรับเด็ก ควรเน้นเรื่องความปลอดภัย และการใช้งานให้ง่ายที่สุด

พื้นที่พิมพ์ไม่ต้องใหญ่ แต่เน้นจำนวนเครื่องให้มาก

เด็กๆ ส่วนใหญ่ที่เห็นเครื่องพิมพ์ 3 มิติ มักชอบและอยากใช้งาน แต่ปัญหาที่เจอ ส่วนใหญ่กก็คือ จำนวนเครื่องที่มีในโรงเรียน ไม่พอใช้ ทำให้เด็กหลายคนๆ เสียโอกาส ที่จะได้เห็นชิ้นงานที่ต้วเองออกแบบ

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ที่เหมาะใช้ในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย รวมไปถึง Makerspace และ Fablab ควรเน้นไปที่จำนวนเครื่องให้เหมาะสมกับจำนวนผู้ใช้ ไม่ควรไปเน้นเรื่องพื้นที่การพิมพ์งาน เพราะจะทำให้เด็ก เสียโอกาสในการใช้เครื่อง ส่วนเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ควรหาเครื่องที่ใช้งานง่าย ไม่จุกจิก หรือซับซ้อน เอาแบบ Click & Print เลยได้ยิ่งดี เพราะจะทำให้เด็กรู้ว่า เครื่องใช้งานไม่ยาก

ต้องไม่ลืมว่าเด็กสมัยนี้ ความอดทนนั้นไม่เหมือนสมัยก่อนๆ ถ้าเครื่องพิมพ์ที่ใช้ มีปัญหาจุกจิกเยอะ พิมพ์หลายครั้งแล้วไม่ได้งานเลย เด็กก็จะเบื่อ และไม่อยากใช้เครื่องอีก ดังนั้นโรงเรียนควรที่จะหาเครื่องที่ใช้งานง่าย ซ่อมง่าย ดูแลรักษาง่าย

3D Printer สำหรับเด็กและโรงเรียน