ในปัจจุบัน มีการสร้างห้อง Fablab หรือ Makerspace ในโรงเรียน และมหาวิทยาลัยมากขึ้น 3D Printer เป็นเครื่องมือแรกๆ ที่ถูกนำไปใช้ในห้อง Fablab และ Makerspace เพราะเป็นเครื่องที่ใช้งานง่าย และป็นเครื่องมือสำหรับสร้างสิ่งประดิษฐ์ รวมไปถึงกระตุ้นความสนใจ ให้กับเด็ก ให้เกิดความอยากที่จะเรียนรู้ เกี่ยวกับทักษะการออกแบบโมเดล 3 มิติ ซึ่งถือว่าเป็น Future Skill หรือทักษะในอนาคต ที่ต้องมีติดตัวไว้

สำหรับการเลือกเครื่องปริ้น 3 มิติ ให้กับเด็กนั้น ควรจะเลือกเครื่องที่ใช้งานง่าย ไม่จุกจิก ถ้าเป็นโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย ควรเน้นจำนวนเครื่องให้มาก เพราะเด็กมีความใจร้อน ต้องการเห็นผลงานของตัวเองเร็วๆ เครื่องที่ใช้ควรเป็นยี่ห้อเดียวกัน เพื่อให้ง่ายต่อการดูแลและใช้งาน เพราะใช้โปรแกรมตัวเดียวในการทำไฟล์ ถ้าเป็นเครื่องรุ่นเดียวหรือยี่ห้อเดียวการซ่อมบำรุง ก็จะไม่ยุ่งยาก นอกจากเครื่องแล้ว ควรเน้นในเรื่องของการบริการ ที่ต้องมีการเข้าไปซ่อมบำรุง และตรวจเช็คเครื่องสม่ำเสมอ เพื่อให้พร้อมใช้งาน

3D Printer สำหรับเด็กประถมและมัธยม

รู้ไหม? เส้น PLA เหมาะที่สุด สำหรับใช้สอนเด็ก

3D Printer ใช้ในโรงเรียนและห้อง Fablab

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างห้อง Fablab และ Makerspace

เปลี่ยนคนธรรมดา ให้เป็นนักประดิษฐ์หรือนักคิดค้น