การใช้งานเครื่องปริ้น 3D สำหรับปริ้นชิ้นส่วน เพื่อนำไปใช้จริงนั้น มีความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศยุโรป โดยเฉพาะการนำไปปริ้นชิ้นส่วน ที่ใช้ในสายการผลิต หรือไปปริ้นอุปกรณ์พิเศษ ที่ช่วยให้การผลิตในโรงงาน มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น อุปกรณ์จับยึด หรือจะเป็นอุปกรณ์สำหรบป้องกันความเสียหาย ในสายการผลิต

สำหรับเครื่องพิมพ์ 3D Printer ที่สามารถปริ้นชิ้นงาน เพื่อไปใช้จริง หรือทดแทนชิ้นส่วนบางอย่าง จำเป็นต้องเป็นเครื่องที่เชื่อถือได้ มีความแม่นยำสูง มีระบบช่วยการทำงาน เป็นเครื่องที่เน้นใข้ในโรงงาน สามารถปริ้นเส้นพลาสติกวิศวกรรม ที่ทนความร้อนและสารเคมีได้ เช่น เส้นไนลอน / เส้นโพลีคาร์บอนเนต PC รวมไปถึงเส้น Composite ที่ผสมคาร์บอนไฟเบอร์ หรือใยแก้ว นอกจากนั้น ถ้าเครื่องปริ้นมี หัวฉีดมากกว่า 2 หัว ก็สามารถพิมพ์เส้น Support ที่ละลายน้ำได้ ทำให้ปริ้นชิ้นงานที่มีความซับซ้อนได้ดี และงานออกมาสวย น่าใช้

3D Printer เน้นชิ้นงานจริงที่มีความซับซ้อนสูง

เส้นพลาสติกที่เหมาะกับปริ้นงานใช้จริง ?

3D Printer ราคาย่อมเยาว์ ที่ใช้เส้นวิศวกรรมได้