Pier 9 อยากให้มีสถานที่แบบนี้ในเมืองไทย

Pier 9 อยากให้มีสถานที่แบบนี้ในเมืองไทย

Pier 9 เป็นสถานที่ ที่ถูกสร้างขึ้นมา เพื่อเป็นสถานที่สำหรับนักออกแบบและนักประดิษฐ์ ที่มีความคิดอยากจะสร้างสิ่งประดิษฐ์ หรืออยากจจะสร้างสินค้าขึ้นมา สถานที่แห่งนี้ถูกก่อตั้งโดยบริษัท Autodesk ซึ่งเป็นบริษัทที่จำหน่าย Software เกี่ยวกับการออกแบบหรือที่เรียกว่า CAD สถานที่นี้จะเป็นแหล่งรวมของคนที่มีทักษะในหลายๆด้าน มาพบปะกันเช่น นักออกแบบ ช่างที่ใช้เครื่องจักรจำพวก CNC หรือเหล่านักประดิษฐ์ต่างๆ ในหลายสายอาชีพ ซึ่งจะเป็นอารมณ์เหมือนกับ Co working space ซึ่งคนที่เข้ามาอยู่ที่นี่หรือมาใช้บริการ ก็มีความยินดี ที่จะแลกเปลี่ยนความรู้รวมถึงทักษะต่างๆ กับคนที่เข้ามาใช้บริการ นอกจากมีคนแล้ว ยังมีเครื่องมือ เครื่องจักร ที่เรียกว่า ทันสมัยมากๆ รวมถึงอุปรกรณ์และ Software ที่ใช้ในการออกแบบ รวมถึงควบคุมเครื่องจักร เรียกว่าได้ มีไอเดียอย่างเดียว ก็เดินเข้ามาสร้างสินค้าหรือต้นแบบได้เลย เห็นแล้วอยากให้เมืองไทยมีแบบนี้บ้าง อิจฉาประเทศเขามาก หรือไม่ก็ให้รัฐบาล ลงมาสร้างสถานที่แบบนี้ แต่เอาแบบ ไม่ต้องยุ่งยาก หรือมีกติกามากในการเข้าไปใช้บริการ ผมว่าถ้ามีแบบนี้ บ้านเราจะมีนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้นอีกมากมาย

Share this post