3D Printer กับการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ร่วมสมัย

3D Printer กับการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ร่วมสมัย

ในยุคสมัยนี้ การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ที่สามารถปรับแต่งการวาง หรือเปลี่ยนตำแหน่งไปตามที่ลูกค้าต้องการนั้น เริ่มที่จะได้รับความนิยมมากขึ้น เพราะลูกค้าสามารถที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ ได้ตามความต้องการและเหมาะสม ในตอนนี้มีบริษัทที่ชื่อว่า Playwood?เป็นบริษัทในประเทศอิตาลี ได้นำแนวความคิดนี้มาใช้ โดยทางบริษัทได้ออกแบบข้อต่อ ซึ่งสามารถใช้ประกอบเฟอร์นิเจอร์ได้ตามรูปแบบที่ต้องการ โดยตัวข้อต่อนั้นพิมพ์มาจาก 3D Printer ซึ่งวัสดุที่ใช้พิมพ์ ทางบริษัทใช้พลาสติกชนิด Polymide ซึ่งมีความแข็งแรง และหยืดหยุ่น ทางบริษัทได้ทำการทดสอบ กับตัวเฟอร์นิเจอร์ที่ประกอบขึ้นมา ซึ่งสามารถรับน้ำหนักได้ ตอนนี้ทางบริษัทเริ่มโปรโมทสินค้า ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าไปซื้อได้ โดยขายเป็นชุด หรือผู้ที่มี 3D Printer ก็สามารถที่จะ Download File ไปพิมพ์ได้ เห็นแล้วน่าสนุกดีครับ

Share this post