Singapore Centre for 3D Printing จัดแข่งขันประกวดงานออกแบบแฟชั่น โดยใช้ 3D Printer

กลับมาแล้วกลับการแข่งขัน การออกแบบผลงาน โดยใช้ 3D Printer ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ซึ่งจัดโดย?Singapore Centre for 3D Printing งานนี้ถือว่าเป็นงานใหญ่ เพราะมีการจ่ายเงินรางวัลให้กับผู้ชนะ สูงถึง 10000 SGD ซึ่งหัวข้อในการประกวดในปีนี้คือ แว่นตาและรองเท้า ซึ่งการประกวด แบ่งออกเป็น 2 ระดับได้แก่ บุคคลทั่วไป กับนักศีกษา ผู้สนใจสามารถส่งงานได้วันสุดท้ายคือวันศุกร์ที่ 8 เดือนเมษายน ปี 2016

การประกวด?Singapore?s International 3D Printing Competition เป็นความตั้งใจของผู้จัดงาน เพื่อให้คนทั่วไป ได้รับรู้ ถึงการมีอยู่ของ เทตโนโลยี เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและหน่วยงานของสิงค์โปร์ และมหาวิทยาลัย Nanyang Technological

สำหรับผู้ชนะในการประกวดครั้งที่แล้วคือ Lim Kae Woei กับ Elena Low Lee Wei ซึ่งได้ทำเสื้อและที่ปักผม ที่พิมพ์มาจาก 3D Printer

ในตอนนี้เริ่มมีคนสนใจที่จะนำ 3D Printer กับแฟชั่นมารวมกัน ทำให้เกิดผลงานที่ดูโดดเด่นและแปลกตา ยิ่งุได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ยิ่งทำให้คนตระหนักถึง ความสำคัญของเทคโนโลยี 3D Printer เห็นแล้วอยากให้ผู้ใหญ่ในบ้านเรา เริ่มให้ความสนใจกับ เทคโนโลยี 3D Printer บ้าง เพื่อให้ประเทศชาติเราได้ตามทัน ประเทศอื่นๆ

Similar Posts