Makerprintable อีกหนึ่ง Website ที่เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับ 3D Printer

สำหรับคนที่ใช้ 3D Printer นั้น File โมเดล 3 มิติที่เอามาพิมพ์งาน นั้นเป็นสิ่งสำคัญ สิ่งถ้า File มาไม่ดี ก็จะทำให้งานที่พิมพ์ออกมาไม่ดี หรือเสียเวลาในการพิมพ์ในจุดที่ไม่จำเป็น ซึ่งในความเป็นจริงแล้วก่อนพิมพ์งานนั้น ควรจะต้องมีการเช็คไฟล์ก่อนที่จะเอาไปพิมพ์กับ 3D Printer ซึ่งโปรแกรมที่นิยมใช้คือ Netfabb Basic ซึ่งเป็นโปรแกรมฟรี แต่มีการตัด Function การใช้งานบางอย่างไปเช่นการ รวมผิวงานให้เป็นชิ้นเดียว

ในตอนนี้ได้มี website ที่ชื่อว่า Makeprintable ซึ่งเป็น Website สำหรับการซ่อม File งานแบบ Online ซึ่งคุณสมบัติของตัวนี้ มีในส่วนที่ Netfabb ไม่มีคือการรวมผิวให้เป็นชิ้นเดียว ซึ่งในอนาคตทาง Makeprintable นั้นจะเพิ่ม Function อื่นๆ ตามลงไปด้วย เช่น Hollowing คือการทำให้โมเดลกลวงด้านใน อันนี้เหมาะสำหรับ 3D Printer ระบบ SLA ที่ไม่ต้องพิมพ์งานแบบตัน อีก Feature ที่น่าสนใจคือ Filling เป็นการเติมเนื้อด้านในโมเดล ในส่วนที่ต้องการความแข็งแรง

ตอนนี้ Makeprintable ยังเป็นรุ่น Beta อยู่ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าไปใช้งานได้ผ่านทาง Website ของ Makeprintable โดยกระบวนการนั้น จะเป็นการทำงานผ่านระบบ Server กล่าวคือ ผู้ใช้ Upload ไฟล์ที่ต้องการซ่อมเข้าไปที่ Website ของ Makeprintable แล้ว Server จะจัดการซ่อม File แล้วส่งกลับมาให้ Download อีกที ใครสนใจลองเข้าไปใช้ดูครับ ไฟล์งานที่ดี ทำให้งานพิมพ์ออกมาดูดีแถมยังประหยัดเวลาในการพิมพ์และเส้นพลาสติกอีกด้วย

Similar Posts