นำ 3D Printer มาช่วยในเรื่องผ่าตัดทำศัลยกรรมใบหน้า

3D Printer นั้นมีประโยชน์มากมายจริงๆ เคยมีคนถามผมว่าจะเอา 3D printer ไปใช้งานอะไร ผมตอบไปว่าได้ทุกงาน ขึ้นอยู่กับการนำไปประยุกต์ใช้ ตอนนี้ได้มีบริษัทชื่อว่า MirrorMe3D ก่อตั้งโดย Dr. Carrie Stern เป็นหมอศัลยกรรมได้รวมมือกับบริษัท 3D System นำเอา 3D Printer มาช่วยในการพิมพ์หน้าคนไข้ก่อนที่จะผ่าตัดทำศัลยกรรม ว่าถ้าหลังจากผ่าแล้ว จะมีรูปร่างหน้าตาออกมาอย่างไร ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจ ให้กับคนไข้มากขึ้น ซึ่ง Dr. Stern ได้กล่าวอย่างมั่นใจว่า 3D Printer นั้นจะเข้ามามีบทบาทกับการผ่าตัดทำศัลยกรรมมากขึ้น ส่วน 3D Printer ที่ใช้พิมพ์นั้น เป็นเครื่องพิมพ์แบบผงแป้ง ที่สามารถพิมพ์สีได้ ใครยังไม่รู้ว่า 3D Printer คืออะไร ลองอ่านที่นี่ดูครับ

Similar Posts