พลาสติกที่ใช้ในการสร้าง SUPPORT ของ 3D PRINTER

วันนี้ขอเล่าเกี่ยวกับการสร้างตัวรองรับหรือ Support สำหรับคนที่มี 3D Printer แบบ 2 หัวฉีดนั้น สามารถที่จะเอาหัวฉีดแรกพิมพ์งาน ส่วนอีกหัวฉีด พิมพ์ตัวรองรับซึ่งตัวรองรับหรือ Support นั้นสามาารถที่จะแกะออกจากตัวงานได้ สำหรับ เครื่องปริ้น 3 มิติ ที่มีหัวฉีดเดียวนั้น จะพิมพ์ตัวรองรับที่เป็นพลาสติกแบบเดียวกันที่พิมพ์จากโมเดล ซึ่งปัญหาของการพิมพ์พลาสติกประเภทเดียวกัน คือ ทำให้ชิ้นงานที่มีส่วนรองรับนั้นเป็นรอยเวลาแกะออกมา ดังนั้นคนที่มี 3D Printer แบบ 2 หัวฉีด จะได้เปรียบเพราะสามารถนำพลาสติกคนละชนิดมาพิมพ์ในงานชิ้นเดียวกันได้ สำหรับพลาสติกที่เหมาะสมสำหรับการพิมพ์ตัวรองรับหรือ Support นั้นมีหลายขนิด ซึ่งแต่ละชนิดก็จะมีคุณสมบัติต่างกัน ได้แก่


1. พลาสติก PVA พลาสติกชนิดนี้สามารถละลายน้ำได้ คือเมื่อพิมพ์เสร็จสามารถที่จะเอาจุ่มลงไปในน้ำ แล้วรอ ตัวพลาสติกก็จะละลายหายไป
2. พลาสติก HIPS พลาสติกชนิดนี้สามารถละลายได้ใน Limonene หรืออาจจะใช้กรดน้ำส้ม (Citric Acid) ก็ได้
3. พลาสติก PLA บางคนไม่เคยคิดว่า PLA นั้นสามารถมาสร้างเป็นตัวรองรับหรือ Support ได้ แต่ความเป็นจริงแล้วพลาสติก PLA นั้นสามารถที่จะละลายได้ในสารเคมี จำพวกโซดาไฟผสมกับน้ำ


นอกจากนั้นยังมีพลาสติกประเภทอื่่นที่ผู้ผลิตทำมาเพื่อสร้างเป็นตัวรองรับ โดยที่ไม่ต้องละลายน้ำก็ได้ แต่สามารถแกะออกง่าย และไม่ทำให้ชิ้นงานเป็นรอย เช่น Polysupport ของ Polymaker ลองไปดูตัวอย่างพลาสติกที่ละลายน้ำได้ของบริษัท 3D System ที่เพิ่งปล่อยออกมา ที่ชื่อว่า Rinse Away Support

Similar Posts