นวัตกรรมใหม่จากความช่วยเหลือของ 3D Printer

อีกหนึ่งนวัตกรรมที่เกิดจากการช่วยเหลือของเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ซึ่งสินค้าอันนี้ก็คือ ลูกบอลที่ติดกล้องไว้รอบตัว ที่สามารถดูภาพได้ 360 องศา ซึ่งสามารถนำไปใช้กับงานได้หลากหลาย เช่น ตำรวจสามารถที่จะโยนเจ้าลูกบอลตัวนี้เข้าไปตรวจสอบสภาพภายในก่อนที่จะทำการบุกเข้าไป ซึ่งตัวลูกบอลจำส่งภาพเข้ามาที่โทรศัพท์ ซึ่งผู้ใช้สามารถเลื่อนดูภาพรอบๆได้

Similar Posts