มาลองดูกระบวนการผลิตแบบ MASS PRODUCTION ของ 3D Printer

บริษัท 3D System ได้ทำ เครื่องพิมพ์ 3 มิติ แบบพิมพ์ต่อเนื่อง สำหรับการผลิตสินค้าให้ได้อย่างรวดเร็ว เทียบเท่ากับการฉีดพลาสติกขึ้นรูป ซึ่งเมื่อก่อนนี้มีคนเคยบอกว่า เครื่องพิมพ์ 3 มิติ นั้นเหมาะกับแค่การทำงานตัวอย่าง ไม่สามารถนำมาผลิตสินค้าจำนวนมากได้ เพราะเวลาที่ใช้ในการพิมพ์ ตอนนี้ต้องเปลี่ยนความคิดใหม่แล้ว เพราะบริษัท 3D system ได้คิดค้นเทคโนโลยีการพิมพ์แบบต่อเนื่อง เหมือนกับสายพานการผลิต ที่สามารถพิมพ์งานได้อย่างรวดเร็ว และสามารถพิมพ์งานที่แตกต่างกันได้ โดยหลักการก็คือ มีเพลทที่เอาไว้สำหรับสร้างงาน วางเอาไว้บนสายพาน ซึ่งในตัว เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ซึ่งเครื่องพิมพ์จะมีหัวพิมพ์อยู่ประมาณ 5-6 หัว เมื่อสายพานผ่านไปยังที่หัวพิมพ์แรก ก็จะทำการพ่นพลาสติกลงมาบนเพลท เมื่อพิมพ์เสร็จสายพานก็จะผ่านไปยังหัวพิมพ์ที่ 2 ก็จะพิมพ์ขั้นต่อไป ซึ่งจะพิมพ์อย่างนี้วนไปเรื่อย เมื่อครบทั้ง 6 หัวพิมพ์ก้อจะวนกลับไปยังหัวพิมพ์ที่ 1 ซึ่งหัวพิมพ์นี้ก็จะพิมพ์ชั้นต่อไป กระบวนการจะวนไปอย่างนี้เรื่อยๆ จนงานเสร็จ ลองไปดูวิด๊โอการทำงานกัน เป็นตัวอย่างการผลิต รถของเล่น ซึ่งเป็นบริษัทแรกๆ ที่ได้ลองใช้เทคโนโลยีนี้ กับบริษัท 3D System

Similar Posts