มี 3D Printer + กับไอเดีย ก็สามารถสร้างสิ่งของขึ้นมาใช้เองได้

งานชิ้นนี้เป็นกลองอิเลคทรอนิคส์ ที่ตัวโครงพิมพ์ขึ้นมาจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ซึ่งเมื่อนำมาใส่ระบบอิเลคทรอนิคส์เข้าไป ก็สามารถนำมาใช้งานได้ ไอเดียนี้เป็นของ Micha Szydowski ซึ่งตอนนี้ทำงานกับบริษัท Zmorph ซึ่งเป็นบริษัทผลิตเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ตัวโครงสร้างนั้นพิมพ์จากพลาสติก PLA ซึ่งเป็นพลาสติกที่มีความแข็งแรง และยังไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม เพราะเป็นพลาสติกที่ทำจากพืชเช่น ข้าวโพด พลาสติก PLA นั้นสามารถที่จะย่อยสลายได้ตามธรรมชาติอีกด้วย

Similar Posts