|

วิธีการ COLD CAST สำหรับการทำต้นแบบจาก 3D Printer โดยไม่ต้องใช้โลหะจริง

เป็นการใช้เรซิ่นผสมกับผงเหล็ก แล้วทำการเท ลงไปในแบบซิลิโคน ซึ่งงานที่ออกมาจะมีน้ำหนักใกล้เคียงกับโลหะที่ใช้ เทคนิคนี้สามารถนำมาทำของประดับตกแต่ง จากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ โดยพิมพ์ชิ้นงานขึ้นมาจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติแบบ FDM หรือ SLA หลังจากนั้นก็เอาแบบที่พิมพ์ขึ้นมา เทด้วยซิลิโคน พอซิลิโคนแข็ง ก็ถอดแบบออกแล้วค่อยเทเรซิ้นที่ผสมลงเหล็กลงไป หลังจากนั้นรอเรซิ้นแข็งแตัว ก็ค่อยถอดออกจากแบบ นำมาทำสี หรือตกแต่งภายหลัง

Similar Posts