MOLDLAY เส้นพลาสติกสำหรับ 3D Printer ที่สามารถนำไปหล่อได้

MOLDLAY เส้นพลาสติกสำหรับ 3D Printer ที่สามารถนำไปหล่อได้

ในที่สุด เส้นที่อยากได้มากที่สุดก็มีคนทำ เส้นที่มีเทียนหรือแวกซฺ์เป็นส่วนผสม ซึ่งสามารถนำไปทำการหล่อขึ้นรูปด้วยโลหะได้ เส้นนี้อยู่ในขั้นตอนการพัฒนา เรียกว่า Moldlay ซึ่งเป็นสูตรพลาสติก ที่สามารถละลายออกมาได้ โดยใช้อุณหภูมิแค่ 270 องศา ซึ่งทำให้สามารถนำงานที่ได้จาก เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ไปเข้ากระบวนการ Lost Wax Casting เพื่อหล่อเป็นโลหะที่ต้องการ ผู้ผลิตบอกว่า อุณหภูมิที่ใช้พิมพ์นั้นประมาณ 170 องศาที่หัวฉีด

Share this post