|

3D Printer กับการเลือกใช้พลาสติกประเภทไหนดี สำหรับการพิมพ์เฟืองหรือเกียร์

การพิมพ์เกียร์หรือเฟืองควรใช้วัสดุอะไร การพิมพ์เกียร์หรือเฟืองนั้น ถ้าพิมพ์โดยใช้พลาสติก PLA นั้นจะให้ความแข็งแรงมากกว่าพลาสติก ABS แต่ข้อเสียของ PLA ก็คือเมื่อโดนความร้อนเกิน 50 องศาเซลเซียส พลาสติก PLA จะเริ่มเสียรูป และทำให้ความแข็งแรงหมดไป ดังนั้น ถ้าจะเลือกใช้พลาสติก PLA พิมพ์เฟืองหรือเกียร์ ก็ควรหลีกเลี่ยงที่ที่มีความร้อนสูง หรือการหมุนรอบเร็วๆ แต่ถุ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็อาจจะใช้พัดลมเป่าช่วยเพื่อไม่ให้ PLA ร้อนเกินไป ลองไปดูวิดีโอกันครับ

Similar Posts