มอเตอร์ไซด์ขนาดเท่าของจริงจาก 3D Printer

มอเตอร์ไซด์ขนาดเท่าของจริงจาก 3D Printer

นักออกแบบชาว New York ใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ พิมพ์มอเตอร์ไซด์ขนาดเท่าของจริง ซึ่งมอเตอร์ไซด์ที่ใช้เป็นต้นแบบนั้นยี่ฮ้อ HONDA โดยใช้เครื่องพิมพ์ Ultimaker ในการพิมพ์ โดยการแยกชิ้นส่วนแล้วค่อยมาต่อกันด้วยกาว เห็นแล้วทึ่งกับความพยายามและความเก่งของเขาจริง

Share this post