แบบห้องจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติแบบใช้แป้งเป็นวัตถุดิบ

เครื่องพิมพ์ 3 มิติแบบพิมพ์ลงบนแป้งนั้น สามารถที่จะพิมพ์สีลงบนแป้งได้ ทำให้งานออกมาดูสมจริงมากขึ้น ซึ่งทำให้สามารถที่จะนำแบบที่ได้ไปนำเสนอลูกค้า ทำให้ลูกค้าสามารถที่จะมองรายละเอียดได้มากขึ้น ดูเสกลต่างๆ ได้ดีขึ้น ซึ่งการนำเครื่องพิมพ์ 3 มิติมาใช้ ทำให้ได้เปรียบคู่แข่งในเรื่องของการนำเสนอ ซึ่งลูกค้าสามารถที่จะตัดสินใจได้ไวขึ้น เมื่อเทียบกับการนำเสนอแบบเก่า ที่เสนอบนกระดาษษ

Similar Posts