ออกแบบโมเดล 3 มิติง่ายๆ กับโปรแกรม MORPHI สำหรับ 3D Printer

โปรแกรม Morphi เป็นโปรแกรมสำหรับออกแบบโมเดล 3 มิติ ซึ่งถูกสร้างให้สามารถที่จะวาดรูปโดยใชินิ้วมือ ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับ iPad ตอนนี้ได้ถูกพัฒนาออกมาเป็นเวอร์ชั่นที่ 2 ?ซึ่งได้ถูกปรับปรุงให้ใช้งานได้ง่ายมากขึ้น โดยมีคุณสมบัติดังนี้

  • สามารถ Upload งานที่สร้างขึ้นเข้าสู่ website Thingiverse ได้โดยตรง
  • สามารถเลือกขนาดพิ้นที่การทำงานให้เหมาะสมกับ เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ที่มีอยู่ในท้องตลาดในขณะนี้
  • สามารถใช้นิ้วมือในการวาดรูป 2 มิติ และสามารถเปลี่ยนเป็นโมเดล 3 มิติได้
  • มีฟังค์ชั่น Copy และ Paste ทำให้ทำงานได้รวดเร็วขึ้น
  • สามารถรวมงาน 2 ชิ้นให้เป็นชิ้นเดียวได้

ใครสนใจสามารถเข้าไปโหลดโปรแกรมได้ที่ Link นี้

Similar Posts