TAULMAN 3D ออกเส้นพลาสติกแบบหยืดหยุ่นได้ สำหรับ 3D Printer

TAULMAN 3D ออกเส้นพลาสติกแบบหยืดหยุ่นได้ PCTPE

TAULMAN 3D ออกเส้นพลาสติกแบบหยืดหยุ่นได้ PCTPE

Taulman 3D บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับพลาสติกสไนล่อนสำหรับเครื่องพิมพ์ 3 มิติได้ออกสินค้าตัวใหม่ ซึ่งเป็นส่วนผสมระหว่างไนล่อนกับ TPE ซึ่งเป็นพลาสติกที่หยืดหยุ่นได้ ซึ่งข้อแตกต่างของพลาสติกแบบนี้กับพลาสติกแบบหยื่ดหยุ่นได้ในตลาดก็คือ เวลาใช้งานเส้นพลาสติกของ Taulman จะไม่งอหรือหักเวลาพิมพ์ ซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่สำหรับพลาสติกแบบหยือหยุ่นได้ เพราะเวลาพิมพ์เส้นพลาสติกแบบหยืดหยุ่นได้จะหักและงอเข้าไปติดอยู่ระหว่างตัวดันเส้น ซึ่งทำให้เส้นปลิ้นออกมาจากตัวขับเส้นพลาสติก ทำให้งานพิมพ์ต้องหยุด เพราะเส้นไม่ออก นอกจากนั้นเวลาพิมพ์ก็ไม่สามารถพิมพ์ได้เร้ว เพราะถ้าพิมพ์เร็วมาก เส้นก็จะไหลออกจากตัวขับเส้นพลาสติก ทาง Tualman 3D ได้ใช้กระบวนการผลิตแบบใหม่ ที่เส้นจะถูกยืดให้ตีงจนทำให้การงอไม่เกิดเวลาพิมพ์งาน ทำให้ลดปัญหาเรื่องเส้นติดในตัวขับเส้นพลาสติก และสามารถพิมพ์ได้เร็วขึ้น ทาง Tualman 3D ได้บอกไว้อีกด้วยว่าค่าที่ใช้พิมพ์นั้น เหมือนกับค่าที่ใช้พิมพ์เส้น ABS ตอนนี้ได้เปิดขายอย่างเป็นทางการแล้ว ใครสนใจลองไปหาซื้อดู

Share this post