โปรแกรม 3D PRINTER

โปรแกรม Repetier Host สำหรับควบคุม 3D Printer ผ่านคอมพิวเตอร์ และใช้สำหรับ Calibrate เครื่องพิมพ์

โปรแกรม Cura สำหรับสร้าง G-Code เพื่อนำไปใช้กับ 3D Printer มี Interface ที่ใช้งานง่ายและเป็นโปรแกรมหลักสำหรับ Delta X 3D Printer

โปรแกรม Kisslicer เป็นโปรแกรมสร้าง G-Code อีกตัว ที่สามารถใช้แทนโปรแกรม Cura ได้ ข้อดีคือ สร้าง Code ได้เร็ว แต่การใช้งานอาจจะยากกว่าโปรแกรม Cura

โปรแกรม NetFabb เป็นโปรแกรมที่จำเป็นอีกตัวสำหรับ การใช้งาน 3D Printer เพราะโปรแกรมเอาไว้ใช้สำหรับซ่อมผิวงานโมเดล ที่สร้างขึ้นหรือ Download มา ผู้ใช้ควรใช้โปรแกรมนี้ตรวจสอบชิ้นงานโมเดลก่อนไปทำ G-Code